www.radiestezja.szczecin.pl
strona główna kontakt mapa strony
ADA Zakład Usług Radiestezyjnych

STUDNIE


Poszukiwanie wody podziemnej

   Wyznaczanie w terenie przebiegu żył wodnych, określanie ich głębokości
i wydajności oraz ocena jakości wody w celu zlokalizowania miejsca pod budowę studni - to zadanie dla zawodowego radiestety - najlepiej mistrza lub czeladnika.


   Wody podziemne występują w postaci wód gruntowych lub wgłębnych.

   Wody gruntowe - to pierwsza warstwa wodonośna od powierzchni Ziemi, która zasilana jest głównie opadami atmosferycznymi. Są one słabo izolowane od zanieczyszczeń zewnętrznych. Jeżeli w okolicy nie ma wysypisk odpadów, firm zwierzęcych, szamb, gnojowisk i innych obiektów, które mogą niekorzystnie oddziaływać na jakość wody, woda z tej warstwy może być dobrej jakości. Woda do 8m głębokości nie nadaje się do spożycia.

   Wody wgłębne - zalegają pod nieprzepuszczalnymi utworami geologicznymi (np.glina) i posiadają dobrą lub średnią izolację przed wpływami zanieczyszczeń agrotechnicznych. Wody te zazwyczaj są dobrej jakości, choć może się zdarzyć, że zawierają żelazo i mangan w ilości przekraczającej dopuszczalne normy lub gazy: amoniak i siarkowodór.

   Wody podziemne, nadające się na ujęcie mogą więc występować na głębokości kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów.
    Jeżeli mamy działkę i chcemy wykopać studnię, powinniśmy zwrócić się do zawodowego radiestety (mistrza lub czeladnika), który wskaże nam miejsce pod jej budowę. Radiesteta sprawdza cały teren i lokalizuje na nim cieki wody podziemnej. Określa kierunek ich spływu, głębokość i wydajność. Następnie w obrębie wyznaczonych cieków wyznacza najlepszy punkt pod budowę ujęcia (studni) i określa jego parametry techniczno - eksploatacyjne, czyli głębokość, wydajność i jakość wody. Trafność lokalizacji takim sposobem określa się około 90 procent.


   Kopana czy wiercona?

   Jeśli radiesteta stwierdzi, że ciek wody podziemnej występuje na głębokości do 10m, to możemy zdecydować się na kopanie studni. Gdy ciek wody podziemnej występuje głębiej, to wtedy należy zdecydować się na studnię wierconą. Z takiej głębokości z reguły możemy uzyskać wodę o większej wydajności i powinna być lepszej jakości.

   Według "Prawa wodnego" właściciel działki może bez specjalnego pozwolenia (zwanego pozwoleniem wodnoprawnym) korzystać z wód, znajdujących się na jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5m3/dobę, a wydajność pomp czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5m3/godz. Jest to tak zwane zwykłe korzystanie z wody. Głębokość studni wierconej - rozumiana jako głębokość odwiertu - nie może przekraczać 30m.