www.radiestezja.szczecin.pl
strona główna kontakt mapa strony
ADA Zakład Usług Radiestezyjnych

RADIESTEZJA


Przebywanie ludzi na strefach geopatycznych o znacznych stopniach szkodliwości (powyżej 5°) powoduje powstawanie różnych dolegliwości. Może to się objawiać zakłóceniem snu, brakiem regeneracji przez sen, przedwczesnym zmęczeniem, bólem głowy, ogólna apatią itp..


   Ludzie wrażliwi, o kolorach radiestezyjnych: niebieskim, indygo i fioletowym w tych warunkach są szczególnie narażeni na dolegliwości i schorzenia.
   Choroby są tym groźniejsze im większa jest intensywność szkodliwego promieniowania. Szczególną uwagę należy zwracać na miejsce wypoczynku i pracy. Miejsca te powinny być zdrowe, tj. wolne od szkodliwych radiacji. Tylko w tych miejscach w czasie snu nastąpi pełna regeneracja organizmu, a w pracy lub nauce nie wystąpi zbyt szybkie zmęczenie.
   Nieocenione usługi w ochronie zdrowia i jego środowiska daje radiestezja. Ta interdyscyplinarna wiedza pozwala wykryć strefy geopatyczne i zneutralizować je za pomocą tzw."odpromienników". Profilaktyka radiestezyjna może być w pełni zrealizowana z wykorzystaniem radiestezji i odpowiednio wyszkolonych radiestetów.
   Umiejętności takie można zdobyć na kursach szkoleniowych prowadzonych przez Towarzystwa Psychotroniczne oraz po zdaniu egzaminów weryfikacyjnych.
   Przed lokalizacją budynków, szczególnie mieszkalnych należy radiestezyjnie ocenić teren pod kątem przydatności pod projektowaną zabudowę. Do budowy budynków mieszkalnych należy stosować zdrowe materiały budowlane tj. nie emitujące szkodliwych promieniowań : jak cegła palona, drewno, wapno gaszone, cement portlandzki itp. Ze względu na dobroczynne działanie promieniowania kształtu brył, należy budować dachy dwuspadowe o kącie ostrym. Budynki mieszkalne należy sytuować, aby ściany były prostopadłe lub równoległe do północy magnetycznej. Sypialnie należy urządzać, aby była możliwość spania z głową skierowaną na północ, zgodnie z naturalną polaryzacją człowieka.
   Dla zapewnienia dobrego samopoczucia i zdrowia należy jeszcze spełnić inne warunki, tj. prawidłowo odżywiać się oraz prowadzić higieniczny tryb życia.