www.radiestezja.szczecin.pl
strona główna kontakt mapa strony
ADA Zakład Usług Radiestezyjnych

PRACA PRZY KOMPUTERZE


Dolegliwości i przyczyny

   Coraz więcej miejsc pracy wyposażonych jest w komputery. Dla wielu specjalistów jest to jedyny warsztat pracy, ograniczający tym samym pole ich aktywności fizycznej niemal wyłącznie do własnego biurka. Nawet najlepiej przygotowane stanowisko pracy z komputerem zmusza pracownika do wielogodzinnego przebywania w pozycji siedzącej, co nie pozostaje bez wpływu na jego organizm.


Wraz ze wzrostem liczby stanowisk pracy wyposażonych w komputery wzrasta możliwość wystąpienia dolegliwości zdrowotnych. Czynnikami decydującymi o uciążliwości i szkodliwości pracy z monitorami komputerowymi są: obciążenie narządu wzroku, wymuszona pozycja ciała, promieniowanie elektromagnetyczne i pole elektrostatyczne.

   Omówione uciążliwości i szkodliwości przy komputerze powinny być przeciwwskazaniem dla zatrudnienia kobiet ciężarnych.

   Monitor komputera jest źródłem promieniowania jonizującego oraz promieniowania optycznego i elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości. Wymienione cechy i ich natężenie nie są groźniejsze od tych, jakie występują wokół domowego telewizora. Różnica w ich odbiorze dla użytkownika polega na tym, że na telewizor patrzymy z większej odległości, a przy monitorach siedzimy dość blisko. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi ma na celu oddzielenie operatora od źródła promieniowania, ochronę zawartości dysków, na których przechowywane są dane. Zmniejszenie ekspozycji operatora na pole elektromagnetyczne odbywa się przez ekranowanie w monitorze bloków, w których występują wysokie napięcia, a przede wszystkim ekranowanie układu odchylenia poziomego i pionowego. Ograniczają one również wpływ monitora na skład jonowy powietrza i ruch jonów.

   Odsunięcie operatora od monitora ogranicza znacznie "szkodliwy" wpływ wszelkiego promieniowania. Należy dążyć do tego, aby odległość ekranu od oczu mieściła się w granicach 400 - 700 mm.

   Promieniowanie elektromagnetyczne komputera mierzone urządzeniem elektronicznym w odległości 15 cm od monitora wynosi od 2500 - 5000 nT (nano Tesli). Norma szwedzka MPRZ wynosi 250 nT.

   Przekroczenie tej normy będzie powodem różnych chorób.

   U osób wrażliwych praca przy komputerze w wymiarze ponad dwie godziny dziennie może wywołać silne bóle głowy, bezsenność, zaburzenia systemu sercowo-naczyniowo-nerwowego. Stwierdzono częste przypadki białaczki, raka piersi, czerniaka złośliwego czy guzy mózgu. Szkodliwe efekty często występują po pewnym okresie utajenia i mogą się ujawnić z opóźnieniem miesięcy, lat a nawet dopiero w następnych pokoleniach.

   W celu ochrony przed tymi zjawiskami stosuje się różnego rodzaju ograniczenia i zabezpieczenia radiestezyjne.

   Istnieje możliwość dokładnego zbadania promieniowania elektromagnetycznego komputera, określenia stopnia zagrożenia zdrowotnego oraz zabezpieczenia odpowiednim ekranem.

   Jestem przygotowany do wykonywania wyżej wymienionych badań i neutralizacji szkodliwego promieniowania.