www.radiestezja.szczecin.pl
strona główna kontakt mapa strony
ADA Zakład Usług Radiestezyjnych

POLE ELEKTRO - MAGNETYCZNE!


   Pole elektromagnetyczne składa się z pola elektrycznego i pola magnetycznego.
   Pole elektryczne jest wynikiem obecności napięcia w urządzeniu elektrycznym lub przewodzie doprowadzającym (np. linii wysokiego napięcia). Stąd wokół wyłączonej lampki elektrycznej też występuje pole elektryczne, o ile jej przewód jest przyłączony do gniazdka. Im wyższe napięcie, tym większe natężenie pola elektrycznego.
   Pole magnetyczne powstaje natomiast w wyniku przepływu prądu w urządzeniu lub przewodzie (np. kablu energetycznym). Im większa jest moc pracującego urządzenia, tym silniejszy płynie prąd i tym potężniejsze wytwarza się wokół niego pole magnetyczne. Urządzenie nie pracujące (wyłączone) nie wytwarza pola magnetycznego.


Niewidzialna bomba zegarowa

   W typowych blokach mieszkalnych zwiększone pola elektromagnetyczne występują w pobliżu sieciowych linii zasilających (tzw. pionów energetycznych) i nad transformatorami. Zgodnie z ostatnio znowelizowaną normą szwedzką MPRZ (coraz częściej uznawaną także w Polsce) wartość natężenia zmiennego pola elektrycznego nie powinna przekraczać 25 V/m w zakresie częstotliwości prądu 5Hz:2kHz. Natomiast wartość indukcji pola magnetycznego nie powinna przekraczać 250 nT w zakresie 5Hz:2kHz. Typowe wartości natężenia pola elektrycznego w warunkach domowych (z dala od linii wysokiego napięcia) wynoszą od 10 nT do 100 nT.

   W pomieszczeniach ulokowanych bezpośrednio nad transformatorami energetycznymi lub w pobliżu linii wysokiego napięcia występują pola magnetyczne o wartości od 1000 nT do 10 000 nT, czyli norma MPRZ jest przekroczona czterdziestokrotnie! W takich miejscach ludzie żyją nad swoistą bombą zegarową. Ostatnio szwedzkie związki zawodowe opracowały bardzo ostry przepis, którego zastosowanie w naszym kraju jest zupełnie nierealne; należałoby zburzyć wszystkie fabryki i większość domów, przesunąć linie wysokiego napięcia itd. Co jednak mogą zrobić ludzie mieszkający nad tzw. "Trafo Mocy"? Niestety, niewiele! Pole magnetyczne w mieszkaniu można zmniejszyć, wykładając ściany blachą transformatorową o dużej przenikalności - żadne inne odpromienniki nie pomogą. Mimo, że już od dawna wiadomo o tych zagrożeniach, to nadal buduje się u nas domy mieszkalne, w których na parterze instalowane są transformatory. Jakiej tragedii potrzeba, by wreszcie coś się w tej materii zmieniło?

Badam pola elektromagnetyczne i skutecznie zapobiegam
wpływowi promieniowania tych pól na człowieka.


Samochody

   Badanie promieniowania elektro-magnetycznego w samochodach osobowych i ciężarowych oraz neutralizacja wpływu szkodliwego promieniowania na kierowcę i pasażerów.