www.radiestezja.szczecin.pl
strona główna kontakt mapa strony
ADA Zakład Usług Radiestezyjnych

HENRYK ADAMSKI


Mistrz i Rzeczoznawca Radiestezji

Uprawnienia:

- Radiesteta Kwalifikowany I i II stopnia w zakresie:
  geotroniki, biotroniki i ochrony środowiska.
  D.Nr 2/96/PTP
- Rzeczoznawca Radiestezji I, II i III stopnia - członek
  Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji
  Warszawa, upr. SRR 20/00, legitymacja nr 39/SRR
- Czeladnik w rzemiośle Radiestezja - Świadectwo
  Czeladnicze Nr 59484
- Mistrz Radiestezji w rzemiośle Radiestezja - dyplom
  mistrzowski Nr 4187
- Wiceprezes Stowarzyszenia Radiestetów Poznańskich im. Czesława Spychalskiego
  w Poznaniu
- Stopień dydaktyczny - Asystent Studium Radiestezji
  i Ochrony Środowiska - Warszawa
- Wykładowca i instruktor, współpraca ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców
  Radiestezji - Warszawa
- Uprawnienia pedagogiczne - Bydgoskie Studium Ekofilozofii - 30.06.2003r.
- Uprawnienia w Bioterapii: Reiki, Energia Uniwersalna i inne metody


Członek Stowarzyszeń:

- Członek Ogólnopolskiej Komisji Bioenergoterapeutów
  i Radiestetów Związku Rzemiosła Polskiego Warszawa
- Członek Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych
  w Polsce - Bydgoszcz. Certyfikat. Rekomendacja.
- Członek Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów
  "Biopol" Warszawa
- Członek Pomorskiego Towarzystwa Psychotronicznego
  w Szczecinie
- Prowadzenie zajęć w sekcjach radiestezyjnych
  oraz szkolenia na kursach radiestezyjnych
- Rzeczoznawca I, II i III stopnia Stowarzyszenia
  Rzeczoznawców  Radiestezji - Warszawa
- Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji -
  Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
- Izba Rzemieślnicza w Szczecinie - V-ce Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
  w zawodzie radiestezja - na mistrzów i czeladników
- Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa - Rejestr Rzemieślników,
  Bioenergoterapeutów i Radiestetów
- honorowy członek i Wiceprezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Radiestezyjnego
  im.Czesława Spychalskiego w Poznaniu - prowadzenie szkoleń
  i kursów radiestezyjnych